Kladovo

Sudbina Kladova, od nastanka do današnjih dana, vezana je za iznimno značajan deo dunavskog plovnog puta kojim su istok i zapad, sever i jug stolećima umrežavani u jedinstveni sistem. Zaslugom najvećeg graditelja antičkog Rima Apolodora Damaškog (60-130) ovde su nastali plovidbeni kanal i impresivni Trajanov most.

 

Godine 101. car Trajan, kako bi stvorio bolje plovidbene uslove naredio je izgradnju kanala 2,8 km uzvodno od starog Sipa. Rimsiki kanal bio je dug 3220 m, sa dnom širine 57 m, dva veštačka nasipa visine po 14 m i sistemom kamenih odbrambenih zidova debljine 1,2 m u fuknkciji odbijanja voda što su se tu ulivale u Dunav. Samo tri godine kasnije okončani su i radovi na grandizonom Trajanovom mostu, sazidanom na 20 kamenih stubova nad vodom i 1127 metara rastojanja od dačkog do mezijskog obalnog potpornog stuba, od čega preko samog rečnog korita 1071 m.

Godine 1896. prokopan je Sipski kanal za parobrode sa dubljim gazom, dug 1834 m, sa dva nasipa dužine 2650 i 2000 metara, širokih 80 m, dubine 3 m, nakon odstranjenja 380.000 m3 stena. Strane kanala popločane su tvrdim krečnjakom. U radovima je učestvovalo 9.000 radnika, sa 40 inženjera. Kao pomoćna vuča za plovidbu kanalom korišćeni su brod ili snažne lokomotive.Godine 1972. okončani su radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap, koji je uslove plovidbe značajno unapredio sa dve brodske prevodnice, a Srbiji i Rumuniji donosi milijarde kilovata električne energije.

Saobraćaj je i dalje žila kucavica kladovske regije.

Turizam spada u perspektivne kladovske privredne grane. Najstariji podatak o turističkom boravku u Kladovu odnosi na na posetu knjeginje Olivere, kćeri kneza Lazara Hrebeljanovića, od 1403. Hans Kristijan Andersen kao kladovski gost krajem treće decenije 19. veka ostavio je vanredno lep opis Đerdapa.

Iz novijeg doba značajne su posete Ive Andrića, iz kojih je nekoliko detalja uneto i u njegove pripovetke. Od političara vrhunskog kalibra, najviše puta je u Kladovu boravio Josip Broz Tito. Danas je turistička ponuda bazirana na poslovanju dva elitna hotela, izuzetnim prirodnim lepotama i izdašnom kulturnom blagu.

(preuzeto sa wikipedie)

Rad klastera Čarolija istoka podržao