Crkva Sv. Ilije

Crkva Svetog Ilije u Boljevcu podignuta je 1861 godine, a oslikana dve godine kasnije.

Ovo je jednobrodna građevina Srpske pravoslavne crkve, sa pripratom, čije su crkvene zidove i ikonostas oslikali Milija i Nikola Marković, 1863. godine.

Rad klastera Čarolija istoka podržao