Manastir Bukovo

Manastir Bukovo se nalazi na tri kilometara zapadno od Negotina okružen šumom. Smatra se da je podignut u vreme Kralja Milutina, krajem XIII ili početkom XIV veka i da ga je gradio Arhiepiskop Nikodim. Prema arhitektonskim i stilskim karakteristikama, manastirska crkva Svetog Nikole ima sličnosti sa moravskim stilom gradnje koji je karakterističan za period srpske Despotovine ( XV vek). Najstarije i najvrednije freske su: Bogorodica sa Hristom - na svodu i freska Arhanđela Mihajla na ulazu u Crkvu. Poslednji sloj živopisa je rađen 1902. godine u romantičarskom maniru po nacrtu Steve Todorovića. Freske je uradio njegov saradnik, slikar iz Knjaževca, Milisav Marković. Zvono je manastiru poklonio Knjaz Miloš Obrenović, tridesetih godina XIX veka.

Rad klastera Čarolija istoka podržao