Manastir Krepičevac

Nekoliko kilometara severno od sela Jablanica, na oko 4 km udaljenosti, u živopisnom predelu Radovanjske reke nalazi se Manastir Krepičevac.

Sagrađen je početkom 16.veka, u periodu kada su podizane skromne zadužbine na prostoru između reka Timoka i Morave. Narodna tradicija tu gradnju vezuje za vlaškog vojvodu Radula.

Manastir Krepičevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sačuvanih ikona: Hrist, Bogorodica, Sv. Jovan, Blagovesti. Krepičevac je ženski manastir.

Rad klastera Čarolija istoka podržao