Česma Kneza Miloša

Zahvaljujući blagotvornoj sokobanjskoj lekovitoj vodi, Knjaz Miloš Obrenović je bitno popravio svoje zdravlje. Zato dade nalog da se na ulazu u Banju izgradi spomen česma. Potpuno je očuvan originalan natpis na česmi: "Miloš Obrenović I, Knjaz Srpski, podiže ovaj istočnik za večiti spomen dolaska svog u Banju, 10 godine 1860."

Rad klastera Čarolija istoka podržao