Lepenski vir

Arheološko nalazište Lepenski vir je otkriveno 1965. godine, na samoj obali Dunava, na oko 15 km od Donjeg Milanovca. Lepenski Vir je jedno od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta. Smešteno je na desnoj obali Dunava u Đerdapskoj klisuri. Ovaj lokalitet, koji je ime dobio po dunavskom viru, bio je sedište jedne od najvažnijih i najsloženijih kultura praistorije. Kultura Lepenskog Vira je stara oko 8000 godina i predstavljala je potpunu nepoznanicu za arheologe, a nazvana je po lokaciji na kojoj je otkrivena.
Nekoliko ključnih stvari izdvaja Lepenski Vir od drugih praistorijskih kultura. Na ovom mestu su ljudi živeli konstantno oko 2000 godina i za to vreme su prešli evolutivni put od lovaca i sakupljača plodova do organizovane društvene ekonomske zajednice.

Stanovnici Lepenskig Vira bili su prvi urbanisti i graditelji na ovim prostorima jer su pravili kuće koje su u osnovi bile trapezoidnog oblika, prekrivene drvenom kostrukcijom, lišćem i kožom divljih životinja. U kućama se nalazilo ognjište, mali žrtvenik i kamene skulpture koje su predstavljale njihova božanstva. Upravo su te sklupture postale prepoznatljiv znak Lepenskog Vra širom sveta i predstavljaju najstariju umetnost te vrste u Evropi.

Tokom iskopavanja otkriveno je sedam sukcesivnih naselja i 136 objekata (kako stambenih, tako i sakralnih) koji su izgrađeni u preriodu od oko 6500. do 5500. godine pre naše ere.

Radno vreme:
Decembar - Februar: od 10,00 - 15,00 časova; Mart: od 9,00 - 17,00 časova; April: od 9,00 - 19,00 časova, Maj - Avgust: od 9,00 - 20,00 časova; Septembar: od 9,00 - 19,00 časova; Oktobar: od 9,00 - 18,00 časova; Novembar: od 9,00 - 17,00 časova;
Kontakt: 030 501501, 030501389, 062216559
www.lepenski-vir.org

Rad klastera Čarolija istoka podržao