Muzej Krajine

Negotinski muzej je osnovan 16. februara 1934. godine odlukom Bana Moravske banovine sa sedištem u Nišu, a na inicijativu samih negotinaca.

Prvobitni naziv muzeja bio je „Gradski muzej Hajduk Veljko“. Objekte za rad Muzeja obezbedila su dvojica velikih dobrotvora i osnivača Muzeja: Petar Tipa, školski inspektor ministarstva prosvete i Milan Radojević, školski nadzornik. Muzej je u početku imao arheološku, jestastveničku (prirodnjačku), numizmatičku i zbirku knjiga.

Danas se u fondu muzeja nalazi oko 15.000 predmeta, od kojih su mnogi u stalnim postavkama raspoređeni u tri reprezentativna objekta, koji za sebe predstavljaju kulturna dobra: Arheološki muzej, Rodna kuća Stevana Mokranjca i Muzej Hajduk Veljka. Osim toga muzej svoju delatnost obavlja i na dva arheološka nalazišta: Rezidencijalno memorijalni kompleks Vrelo Šarkamen (III vek) i kompleks manastira Koroglaš (XIV vek).Rad klastera Čarolija istoka podržao