Šarkamen

Kasnoantički lokalitet Vrelo Šarkamen nalazi se 25 km zapadno od Negotina. Ovaj rezidencijalno- memorijalni kompleks potiče iz perioda rimske vlasti (3-4. vek) i jedan je od malog broja do sada potvrđenih van Rima. Istraživanja su izvedena na jednom od pet vidljivih objekata - Mauzoleju carice majke, u kome je 1996.godine otkriven set zlatnog carskog nakita (nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu), iz perioda vladavine Galerija i Maksimina Daje (293. do 311.godine)

Rad klastera Čarolija istoka podržao