Trajanov most

Dužina mosta se procenjuje na oko 1.130 m, a nosilo ga je 20 stubova. Do danas je sačuvan jedan stub.

Rad klastera Čarolija istoka podržao