Lazareva pećina

Lazareva pećina je rečna, izvorska pećina. Ukupna dužina pećinskih kanala je 9.505m, dok je za turističku posetu uređeno 800m staze.

Rad klastera Čarolija istoka podržao