Lazarev kanjon

Kanjon Lazareve reke deo je zaštićenog prirodnog dobra prve kategorije.

Usečen u debele krečnjačke stene Malinika jedinstveno je stanište endemskih i reliktnih vrsta biljaka i životinja. Bez stručne vodičke službe poseta kanjonu je zabranjena.

Rad klastera Čarolija istoka podržao