Ciljevi

Klaster se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

• Pomoć članovima udruženja u razvoju seoskog i ruralnog turizma
• Razvoj seoskog i ruralnog turizma na teritoriji  Timočke Krajine i Srbije,
• Edukacija građana  o značaju razvoja seoskog i eko turizma,
• Konsultativne aktivnosti sa svim subjektima u cilju razvoja seoskog turizma
• Javno zalaganje za razvoj seoskog turizma.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Klaster:

1. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti seoskog i eko turizma.
2. Objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na seosko i eko turizam, u skladu sa zakonom;
3. Organizuje stručnjake za rad na edukaciji svojih članova i ostalih zaintrsovanih za oblast seoskog i eko turizma;
4. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, nevladinim  i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave seoskim turizmom;
5. Organizuje javna zagovaranja na temu seoskog turizma :
6. Aktivno se bavi promocijom seoskog i eko turizma,
7. Organizuje istraživanja vezana za razvoj seoskog i eko turizma;,
8. Aktivno se zalaže za jednakost svih građana i protiv je svih vidova diskriminacije.
9. Aktivno radi na promociji i razvoju sela;

 

 

 

Rad klastera Čarolija istoka podržao